alles tot de laatste druppel opdrinken

alles tot de laatste druppel opdrinken
alles tot de laatste druppel opdrinken{{/term}}
drain to the (very) last drop

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”